Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 5 sztuk drukarek termicznych na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Biblioteki Jagiellońskiej.

  •  Termin składania ofert: 25.09.2008. godz.10:00

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03