Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu Auli w budynku Domu Gościnnego UJ przy ul. Jodłowej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/335/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Do Pobrania: Tabela urządzeń nagłośnienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 07.10.2008, godz.10:0009.10.2008, godz.10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 27.10.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03