Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 •  


   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy w zakrsie zakupu i dostawy laptopa na potrzeby Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

   Termin składania ofert: 29.09.2008r, 10:00

   Ogłoszeniu o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03