Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism wraz z odprawą celną w latach 2009-2010 dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/346/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr 1 do SIWZ (aktualizacja z dnia 30.09.2008)

   Do Pobrania: Załącznik nr 2 do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 02.10.2008, godz.11:0009.10.2008, godz.11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 06.12.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03