Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 25.09.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego z wyposażeniem dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (CRZP/UJ/343/2008)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 03.10.2008 r., godz. 11:00

    Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03