Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę analizatora obwodów mikrofalowych i mikrofalowego generatora sygnałowego dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr 355/2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 10.10.2008 r., godz. 10.00 20.10.2008 r., godz.10.00

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz ze zmianą SIWZ i przedłużeniem terminu składania ofert )

   Uwaga: Zmiana SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Uwaga: Zawiadomienie o wpłynięciu protestu )

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03