Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.10.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego w szczególności: trzech (3) notebooków, drukarki oraz nagrywarki DVD dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie (CRZP/UJ/352, 353 /2008)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 10.10.2008 r. , godz. 11:00

     Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz odrzuceniu oferty w części II postępowania 

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03