Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.10.2008 r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru offsetowego, tektury, kartonu dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie

  •  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03