Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 notebooków dla Biura Pełnomocnika Rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych.(Nr 356/2008)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 10.10.2008 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03