Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr 358-363/2008)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 13.10.2008 r., godz. 10.00

    Ogłoszenie o wyniku postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03