Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.10.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń sieciowych dla Pracowni Bezpieczeństwa Sieciowego WFAiIS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/283/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 14.10.2008, godz.8:30

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03