Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.10.2008 r. na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy laptopa dla Biura Współpracy Międzynarodowej KRASP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 27 Przetrag Nr CRZP/373/08

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówenia

     Termin składania ofert: 20.10.2008, godz. 13:00


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03