Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru offsetowego, kartonu i tektury dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03