Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na dostawie i montażu telewizji dozorowej oraz uruchomienie systemu dla zespołu budynków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 14-20 w Krakowie


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03