Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.10.2008r.o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej kolorowej na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie CRZP/UJ/375/2008.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.10.2008, godz.10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03