Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie prowadzenia eksploatacji wytypowanych kotłowni i instalacji w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego

  •  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie prowadzenia eksploatacji wytypowanych kotłowni i instalacji w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03