Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę kserokopiarki (CRZP/UJ/ 381 /2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 27.10.2008r., godz. 11:00

   Uwaga: pytania zadane przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia )

  Zawiadomienie o wyniku postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03