Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót związanych z dostawą i montażem dźwigu osobowego w budynku Collegium Broscianum UJ, od strony ul.Grodzkiej 52 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/169/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.08.2013r. )

  Załącznik B do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.09.2013r. )

  09.09.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 27.09.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03