Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 23.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch notebooków dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/527/2013)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

     Termin składania ofert: 02.09.2013 r., godz. 10.00


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03