Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.08..2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia digitalizacji rozpraw doktorskich z lat 1992-2003 znajdujących się w zasobach Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/414/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 02.09.2013r. godz. 11:00

  Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03