Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 24.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elementów optycznych, polaryzacyjnych, detekcji światła, światłowodów, optomechaniki w ramach projektu „Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/503/2013.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 4.10.2013r. 9:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03