Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.10.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę aktywnych urządzeń sieciowych dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.(Nr 383/2008)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 28.10.2008 r., godz. 10.00

    Ogłoszenie o wyniku postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03