Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.08.2013 r. o przetargu niograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania usługi badawczej z zakresu badań ADMETox w modelach in vitro dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy CRZP/UJ/533/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  03.09.2013 r. godz. 09:00 05.09.2013 godz.09:00

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03