Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Biura Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej, mieszczącego się w Krakowie, kod: 31-007, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy CRZP/UJ/505/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 06.09.2013r., godz. 11:00

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 09.01.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03