Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 29.08.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym (POIG.01.01.02-00-069/09), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Nr postępowania CRZP/UJ/554/2013)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  06.09.2013 r. godz. 10:00 11.09.2013 r. godz. 10:00

  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

  Odpowiedzi na pytania wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

  Załącznik B do SIWZ

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03