Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego do zestawu analizująco-obrazującego (drukarka, skaner, ksero), dla Instytutu Archeologii UJ, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/519/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.09.2013r. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 06.09.2013r.  )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 06.09.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 173305 - 2013; data 30.08.2013 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.09.2013r. )

  09.09.2013r., godz. 12:00 12.09.2013r., godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 15.10.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03