Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.08.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy kontrolerów przepływu gazu dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/520/2013.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    09.09.2013r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03