Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/352,511-514/2013

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  10.09.2013r., godz 10:00

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części piątej przedmiotu zamówienia

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach od pierwszej do czwartej przedmiotu zamówienia

   Ogłoszenie z dnia 08.01.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03