Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji (rozliczania) kart płatniczych American Express (CRZP/UJ/204/2008).


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03