Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia i przetestowania homogenizatorów (dezintegratorów), ultradźwiękowych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/542/2013.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    12.09.2013r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 04.10.2013r o udzieleniu zamówienia.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03