Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników szkoleń i seminariów w ramach projektu pn. Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (nr postępowania: CRZP/UJ/563/2013). Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie” współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 09.09.2013 r., godz. 10:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03