Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zawiadomienie z dnia 3.09.2013r. o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na druk offsetowy, oprawę i dostawę książki dla Wydawnictwa UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/556/2013.

  •  Ogłsozenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03