Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 9 numerów miesięcznika Alma Mater dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/561/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  11.09.2013r., godz. 10:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 26.09.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03