Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.Nr sprawy: CRZP/UJ/510, 559 i 560/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 12.09.2013r., godz. 10:00

  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 10.01.2014 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03