Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24 Nr sprawy CRZP/UJ/404,405,406/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.09.2013r, godz.09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnieniu w części 4 i 5


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03