Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 04.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę komputera przenośnego na potrzeby projektu Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Fizyki Układów Złożonych w ramach programu MPD współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/453/2013)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 12.09.2013 r., godzina 10:00

    Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03