Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 05.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, tj. komputerów przenośnych typu ultrabook o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem, na potrzeby Działu Programów Badawczych oraz Sekcji Obsługi Informatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczących się w Krakowie, kod: 31-007, przy ul. Gołębiej 24, nr sprawy cRZP/UJ/506,509/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 13.09.2013r., godz.11:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03