Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zaworów próżniowych, dotyczącej projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/570/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.10.2013r. Uwaga:  )

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ z dnia 14.10.2013r. Uwaga:  )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 16.10.2013r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 06.09.2013, 2013/S 173-298799 )

  21.10.2013r., godz. 10:00 06.11.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03