Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 września 2013r na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Prof.St.Łojasiewicza 6- Nr CRZP/UJ/531,532,558/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 17.09.2013r, godz.09:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi,wyjaśnienia do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacja do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03