Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy akcesoriów do utrzymania czytości dla potrzeb jednostek oranizacyjnych UJ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. Nr sprawy CRZP/UJ/475/2013


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03