Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22.10.2008r CRZP/UJ/378,379/2008 na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 03.11.2008, godz.10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03