Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.09.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą Dyscyplina Finansów Publicznych dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/460/2013)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 18.09.2013 r., godz. 10.00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Zmiana SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert )

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wersja uaktualniona po zmianach)

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03