Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monochromatora w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/452/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący intergralną część SIWZ

  Specification of Essential Terms and Conditions

  Enclosure to the Specification of Essential Terms and Conditions, constituting an integral part of the SETCPP

  22.10.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   The notification about tender procedure results

   Ogłoszenie z dnia 17.12.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03