Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej w postaci analizatora wielkości cząstek o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ wraz wyposażeniem dodatkowym oraz oprogramowaniem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy CRZP/UJ/536/2013

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.09.2013r., godz. 09:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 12.12.2013r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03