Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do analizy ekspresji genów metodą real-time PCR dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/521/2013.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.09.2013r. )

  26.09.2013r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 15.10.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03