Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu do rejestracji sygnałów neurofizjologicznych, reakcji fizjologicznych i ruchów w trzech wymiarach w skanerze MR, wraz z oprogramowaniem do rejestracji i analizy danych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/543/2013.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    31.10.2013r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 03.12.2013r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03