Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych w mieszkaniu nr 17, w budynku UJ, przy Al.Słowackiego 15 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/544/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  07.10.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 29.10.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03