Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na konserwacji i rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/595/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.09.2013r. )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 04.10.2013r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 04.10.2013r. o zmianie ogłoszenia )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.10.2013r. )

  07.10.2013r., godz. 10:00 11.10.2013r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03