Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę aparatury próżniowej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagillońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/316/2013

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 01.10.2013r. godz. 11:00

  Pytania i odpowiedzi

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania i odrzuceniu oferty

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03