Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.09.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy 2 sztuk cyrkulatorów RF oraz sztucznych obciążeń (tzw. dummy load) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, w tym przeprowadzenie testów FAT i SAT oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzeń, w ramach projektu budowy Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotyczące projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/430/2013


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03